DUC Windspoon

Windspoon, bakkejusterbar for sleping

 

DUC Windspoon er en propell som er optimal fly som vil ha kort avgang, høy climb-rate, eller til sleping. Gir utrolig climb og statisk thrust. Blir brukt på Dynamicene som er rene slepefly. 

Ikke optimal for høy cruise speed. 

Finnes i forskjellige utgaver for Rotax : 

  • Trekkende
  • Pusher
  • 2 eller 3 blader
  • Windspoon R for sterkere motorer, over 100 hester.