Spesial-propell med single lever control for Rotax 912iS

Denne varianten er designet for LSA i US hvor man ikke tillater "constant speed" propell, da det ansses som for komplisert. Dette har MT løst ved å la throttle styre propellen via MAP og RPM, od dermed vrir propellen seg selv, etter hvordan throttlesetting du har.

Link til produsenten :  

Man bruker MTV-33 og MTV-34, dvs 2 eller 3 bladet hydralisk constant speed propllene, men de styres via en mer avansert governor som igjen henter informasjon i fra motor ( MAP og RPM )