Tekniske data :

 

Vingespenn : 9,3 meter

Vingeareal :  10,3 m2

Lengde : 6,40 meter

Høyde : 2,00 meter

Kabin bredde : 115 cm

Tankvolum : 75, 100 eller 125 liter

Tomvekt fast understell ( FG ) : Fra 259 kg

Tomvekt opptrekkbart understell ( RG ) : Fra 270 kg

Tomvekt typisk utstyrt FG : 290-295 kg

Tomvekt typisk utstyrt RG : 297-310 kg

Tomvekt typisk utstyrt LSA FG : 305-320 kg

Tomvekt typisk utstyrt LSA RG : 330-350 kg

Maksimum avgangsvekt UL / LSA : 472,5 kg / 600 kg

 

Stall speed full flaps, mikrofly ( 472,5 kg ) : 35 knop

Stall speed full flaps, LSA ( 600 kg ) : 39 knop

 

Hastigheter ( FG ) i 2000 ft med Rotax 912S / ULS, 100 hester :

55%, 4300 rpm, 16 liter pr time : 110 KTAS

65%, 4800 rpm, 18 liter pr time : 118 KTAS

75%, 5000 rpm, 21 liter pr time : 125 KTAS

I FL080 gjør den på 5000 rpm 125 KTAS på 18-19 liter pr time. 

 

Hastigheter ( RG ) i 2000 ft med Rotax 912S / ULS / iS Sport , 100 hester :

55%, 4300 rpm, 16 liter pr time : 115 KTAS

65%, 4800 rpm, 18 liter pr time : 125 KTAS

75%, 5000 rpm, 21 liter pr time : 135 KTAS

Maks cruise, 5500 rpm : Ca 145 KTAS

Ca 1-4 liter mindre pr time med iS Sport.

 

Hastigheter ( RG ) med Rotax 914UL Turbo 115 hester  :

1500 ft

55%, 4300 rpm, 16 liter pr time : 120 KTAS

65%, 4800 rpm, 19 liter pr time : 130KTAS

75%, 5000 rpm, 22 liter pr time : 140 KTAS

9500 ft

55%, 4300 rpm, 16 liter pr time : 130 KTAS

65%, 4800 rpm, 19 liter pr time : 140 KTAS

75%, 5000 rpm, 22 liter pr time : 150 KTAS

12000 ft : 

Max cruise, 5450 rpm, 25 liter pr time : 165 KTAS

 

Climb : Dynamic LSA med 914 Turbo er testet fra 0 til 10000 ft, med 600 kg, tok 9 minutter. 

Cruise climb i 7000 ft, max power ( 115 hk ) 800 ft og 140 KTAS. 

 

Priser :

 

Priser fra 78.000 Euro ( Basic versjon )

Enkel maskin UL FG : Ca  95 000 Euro  

Typisk utrustet UL FG : Fra 120.000 til 140.000 Euro

Typisk utrustet UL RG : Fra 135.000 til 160.000 Euro

Typisk utrustet CS-LSA FG : Ca 150.000 Euro

Fullt utrustet RG med 914 : Ca 160.000 til 180.000 Euro

 

Basic UL Tow 912 ULS : Ca 100 000 Euro

Basic UL Turbo Tow 914 UL : Ca 115 000 Euro

 

Priser er pluss mva, og levert på fabrikken