Light Sport Aviation Scandinavia AB tillhandahåller idag flygplan, service och vissa tillbehör till GA (General Aviation) på den nordiska marknaden.

I första hand rör det sig om flygplan i den så kallade UL (Ultralätta) klassen samt även den nya Europeiska klassen ELA1 (European Light Aircraft upp till 1200 kg) under det som kallas CS-LSA (Certification Specification for Light Sport Aeroplanes max 600 kg).

Vi tillhandahåller även viss elektronik/avionik på kunders begäran.

Två andra populära produkter som vi tillhandahåller är Flottörer och Laminova oljekylare för flygplan.

Utöver detta utför vi även service på flygplan och dess motorer i ovanstående klasser.

 

Starten av företaget

Light Sport Aviation Scandinavia (LSAS) grundades i slutet av 2004 av Einar Edland, Hans Jörnén och Per Melin. I slutet av 2006 anslöt även Håkan Karlsson till företaget.

Tillkomsten av LSAS kommer av att vi har upplevt alla dom problem och motgångar som finns när man startar upp eller försöker få igång en UL-verksamhet, antingen det är en ny klubb, eller inom en etablerad flygklubb.